Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ТЪРСЕНЕ НА ПРОДУКТ
SHIFT
ШИФТ Мощен алкален икономичен обезмаслител с бактерицидно действие, приложим с всички видове машини под ниско и високо налягане, чрез потапяне и ръчно почистване. Работи с топла и студена вода, лесно изплакване. Защита на повърхностите. ШИФТ е част от хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Подходящ за хигиена на силно замърсени с висока органика подове, стени, тавани и оборудване във ферми и МПС за превоз на животни. Опаковка: 5л, 25л, 210л На склад
нагоре
GPC 8
ДЖИ ПИ СИ 8 Мощен широкоспектърен глутаралдехиден дезинфектант-концентрат с дълготрайно бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие, EN1656;EN 6734; EN1657. Не оставя петна. Икономичен и независим от твърдостта на водата. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Ефективна хигиена и биозащита при висока органика във ферми и МПС за превоз на животни, пазари за животни, ветеринарни клиники. Приложим за течна дезинфекция и чрез потапяне с продължителна активност. Опаковка: 2х5л, 25л На склад
нагоре
FAM 30
ФАМ 30 Мощен широкоспектърен йоден дезинфектант-концентрат с кватернерни съединения и дълготрайно бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие. EN1656;EN 6734; EN1657. Не оставя петна. Приложим за течна дезинфекция и чрез потапяне с продължителна активност. Икономичен и независим от твърдостта на водата. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: ефективен при висока органика във ферми и МПС за превоз на животни, ветеринарни клиники, пазари за животни. Подходящ за хигиена и биозащита на халета, боксове, водни басейни, изолатори, карантинни депа, родилно отделение, лечебници, за оборудване, тръбопроводи за вода, приложим за дезинфекционни филтри, трапове и вани за ботуши, дезинфекция на водата. Подходящ за дезинфекция, лечение и профилактика на копита, съдържа 30% натурален меден сулфат. Опаковка: 2х5л, 25л На склад.
нагоре
APEX
АПЕКС Прахообразен концентрат с хлорни съединения и ПАВ, EN1276. EN1650. Бързоразтворим във вода, с аромат на лимон, съхранява повърхностите. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: ръчно почистване и дезинфекция или чрез потапяне на оборудване, баки, цистерни, кофи, сервизни помещения и кетъринг във ферми. Поддържа каналите чисти. Опаковка: 15кг По поръчка
нагоре
VANODOX
ВАНОДОКС Широкоспектърен стабилизиран бактерицид, фунгицид, вирусоцид, спорицид, базиран на водороден прекис, пероцетна и оцетна киселина и кватернерни съединения, EN6905;EN1276;EN1656;EN1650 Не оставя петна. Икономичен, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите и не оставя петна. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP във всички сектори на ХВП. Приложение: подходящ за крайна течна дезинфекция на повърхности, водопроводи, чрез потапяне на оборудване или въздушна дезинфекция (в присъствие на животни). Особено подходящ за изолатори, карантинни депа, лечебници. Опаковка: 20л По поръчка
нагоре
PERADOX
ПЕРАДОКС Широкоспектърен нископенлив дезинфектант - концентрат, базиран на водороден прекис, пероцетна и оцетна киселина. EN6905;EN1276;EN1656;EN1650 Икономичен, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите и не оставя петна. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Подходящ за крайна дезинфекция на повърхности, тръбопроводи, цистерни и оборудване в хигиенните планове по HACCP и GMP. Опаковка: 22кг По поръчка
нагоре
BUFODINE
БЪФОДАЙН Широкоспектърен дезинфектант- концентрат с неутрално рН за рибен хайвер - вирусоцид, фунгицид и бактерицид, базиран на стабилизиран йоден комплекс, безопасен за хайвера в различните фази на развитие. Промяната на цвета индикира бактериална активност. Съобразен е с изискванията по HACCP, GMP, COSHH. Ефективен, биоразградим и екотоксичен продукт. Приложение: Дезинфекция на рибен хайвер Опаковка: 1л, 2х5л Поръчка
нагоре
ANIMAL SHAMPOO
ЕНИМАЛ ШАМПУ Нископенлив концентрат, който ефективно отстранява мазнините, придава копринен блясък и мекота, спомага за лесното изчеткване, подхранва козината и подготвя животните за изложения. Ефективен в твърда и мека вода. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: шампоан за красива и чиста козина при овце, едър рогат добитък, коне и всички видове домашни любимци. Опаковка: 2х5л По поръчка
нагоре
DAIRY HYPOCHLORITE
ДАЙРИ ХИПОХЛОРИТ е концентриран дезинфектант на хлорна основа. Той е бързо разтворим и лесно и е подходящ за употреба в твърда или мека вода.Съвместим с алкалните продукти за студено и топло измиване на ЦИП системите. Осигурява защита на повърхностите. Съобразен с изискванията на COSHH, приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Притежава бързо бактерицидно действие за ежедневната дезинфекция на системите за мляко и съоръженията в доилни зали, мандри, предприятия за млекопроизводство и върху всички останали почистени повърхности. Опаковка: 25л, 200л, 1000л По поръчка
нагоре
VANODINE PARAFORMALDEHYDE PRILLS
ПАРАФОРМАЛДЕХИД ПРИЛС Таблети за дезинфекция на постелята на говеда и овце в оборите и хангарите, като формалдехидният газ се отделя когато температурата се повиши. Поставят се под постелята и се подменят се на всеки 7-10дни. Съобразен е с изискванията по HACCP, GMP, COSHH. Опаковка: 15кг Поръчка
нагоре
V18
ВИ18 Йоден почистващ дезинфектант за хигиена и биозащита на всички видове животни и домашни любимци - бактерицид, вирусоцуд и фунгицид. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: основна течна, въздушна дезинфекция или чрез потапяне, на всички видове повърхности, оборудване, въздух, дезинфекционни вани за ботуши, кучешки колибки, клетки за птици и зайци, халета и хангари. Опаковка: 6 х 1л По поръчка
нагоре
MILKSTONE REMOVER
МИЛКСТОН РИМУВЪР Бързодействащ, киселинен, нископенлив концентрат с бактерицидно и почистващо действие. Икономичен с лесно изплакване, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: доилно оборудване, баки, цистерни и млековози, поилки. Може да се използва за измиване чрез потапяне или ръчно. Почиства и профилактира тръбопроводите от млечния и котления камък. Не е необходимо да се използва ежедневно. Икономична алтернатива с отлични резултати на азотната и фосфорната киселина. Подходящ за топло киселинно измиване или като алтернатива на топлото алкално измиване на всички видове ЦИП системи, цистерни и оборудване. Опаковка: 5л, 25л, 200л. На склад
нагоре
VANORINSE
ВАНОРИНС Мощен алкален дезинфекциращ обезмаслител с добавени хлорни съединения. Без аромат. Защита на повърхностите. С добавки за профилактика и удължаване на живота на машините и посудата . Икономичен с лесно изплакване, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите. Приложим за хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Машинно алкално измиване с дезинфекция и автоматично дозиране на доилни системи и млековози. Може да се използва и за измиване чрез потапяне. Опаковка: 200л - поръчка; 25л -на склад
нагоре
ACID BRITE
ЕСИД БРАЙТ Концентриран нископенлив киселинен концентрат, икономична алтернатива с отлични резултати на азотната и фосфорната киселина. Подходящ за топло киселинно измиване или като алтернатива на топлото алкално измиване на всички видове ЦИП системи, цистерни и оборудване. Икономичен с лесно изплакване, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите. Съобразен с изискванията на COSHH, приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: киселинно измиване и саниране на цистерни, гюмове, ЦИП системи, доилно оборудване. Почиства и профилактира тръбопроводите от млечния и котления камък. Не е необходимо да се използва ежедневно. Опаковка: 25л, 200 Поръчка
нагоре
R62
ЕР62 Йоден дезинфектант Промяната на цвета сигнализира за бактериална активност. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Съобразен с изискванията на COSHH, приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Приложение: едновременно почиства и дезинфекцира хладилни млековози и всякакво оборудване в млекодобива и млекопреработката. Подходяща за ръчно или автоматично почистване. Опаковка: 2х5л, 25л По поръчка
нагоре
VANOSAN
ВАНОСАН Алкален нископенещ обезмаслител и санитайзър - концентрат, приложим за ежедневна хигиена на всички видове CIP системи, включително пастьоризатори, цистерни за съхранение или миксиране, оборудване с термични процеси. Икономична алтернатива на NaOH с по-добри резултати и лесна употреба. Подходящ за много твърда вода, силно замърсяване, с висока органика, мазнини, протеинови или калциеви депозити. Осигурява профилактика на котления камък. Икономичен с лесно изплакване, независим от твърдостта на водата, съхранява повърхностите. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: Машинно алкално измиване с дезинфекция и автоматично или ръчно дозиране на доилни системи и млековози. Може да се използва и за измиване чрез потапяне. Опаковка: 25л, 200л, 1000л поръчка
нагоре
CRYSTAL
КРИСТАЛ Прахообразен алкален концентрат с бактерицидно действие. Съхранява повърхностите и е независим от твърдостта на водата. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: измиване на доилни системи и ръчно измиване на баки, цистерни, резервоари. Опаковка: 20кг поръчка
нагоре
METRON
МЕТРОН Алкална, почистваща и санираща прахообразен концентрат с бързо разтваряне във вода. Съдържа метасиликати за по-добро отстраняване на мазнините. Съхранява повърхностите. Ефективен, биоразградим и екотоксичен, нежен към уплътненията. Приложим в хигиенните планове по HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен. Приложение: измиване на доилни системи и ръчно измиване на баки, цистерни, резервоари. Опаковка: 20кг По поръчка
нагоре
AGRI CHLOR
АГРИ ХЛОР Таблети за дезинфекция на водата за животни. Може да се използва и за крайна дезинфекция на оборудването: поилки, хранилки, резервоари за вода и други във фермите. Съобразен е с изискванията по HACCP, GMP, COSHH. Ефективен, биоразградим и екотоксичен продукт. Опаковка: 200табл/контейнер. Поръчка
нагоре

Всички права запазени © Роял Клийн ООД      |     поддръжка: PRO-electronic Ltd.